Parrot Tunes: Κρατάει ιστορικό των τραγουδιών που παίξανε και παίζει το προηγούμενο όταν πατήσεις “P”

Κάθε τραγούδι που παίζει προστίθεται σε μια προσωρινή λίστα ιστορικού. Δημιουργεί νέα δηλαδή κάθε φορά που κάνει κάποιος refresh την σελίδα στον browser.

Η λίστα αυτή μπορεί να εμφανιστεί πατώντας “Ιστορικό” στο παράθυρο της αναζήτησης. Προσωρινά είναι εκεί, καθώς πρέπει να βρεθεί ένα καλύτερο σημείο που μπορεί να μπει στο interface. Το ίδιο και η “αναζήτηση διπλοεγγραφών“.

Από την στιγμή που κρατιέται ιστορικό, μπορεί τώρα ο χρήστης να ζητήσει να παίξει το προηγούμενο τραγούδι. Πατώντας “P” (previous) παίζει το προηγούμενο τραγούδι που υπάρχει στο ιστορικό.

Την ώρα που παίζει τραγούδια από την λίστα του ιστορικού, αν πατηθεί “N” συνεχίζει από την αρχική λίστα. Δεν θα παίξει δηλαδή το επόμενο από την λίστα ιστορικού. Αυτή η συμπεριφορά είναι υπό σκέψη όμως.

Στο ιστορικό δεν προσθέτει πάνω από μία φορά κάθε τραγούδι. Κρατιέται μόνο η πρώτη φορά που έπαιξε. Κι αυτή η συμπεριφορά ίσως αλλάξει, αφού φανεί πως λειτουργεί σε πραγματικές συνθήκες η εφαρμογή.

 

Posted in Development News | Leave a comment

Parrot Tunes: Απλοποίηση της εισαγωγής των paths που βρίσκεται η μουσική βιβλιοθήκη

Σε μια προσπάθεια να απλοποιηθεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης της εφαρμογής, έγινε μια πολύ σημαντική προσθήκη.

Ο χρήστης δεν χρειάζεται πλέον να πληκτρολογήσει τα paths που βρίσκονται τα αρχεία της μουσικής του βιβλιοθήκης. Ούτε φυσικά να ενδιαφερθεί για το συντακτικό τους.

Αντί γι’ αυτό, μόλις ο χρήστης πατήσει στο πεδίο του path, τότε ανοίγει ειδικό παράθυρο και μπορεί να πλοηγηθεί στους καταλόγους που έχει ο server. Έτσι μπορεί εύκολα να διαλέξει την τοποθεσία που έχει τα αρχεία της μουσικής του βιβλιοθήκης.

Αφού βρεθεί στον κατάλογο που θέλει, πατάει “Προσθήκη διαδρομής” και η επιλογή του εμφανίζεται στο κατάλληλο πεδίο. Το path που θα προστεθεί είναι αυτό που εμφανίζεται κάθε φορά στο μαύρο πλαίσιο στο κάτω μέρος του παράθυρου πλοήγησης (όπως φαίνεται και στην εικόνα)

Επίσης δεν χρειάζεται πλέον ο χρήστης να ενδιαφερθεί για τους καταλόγους που θα επιλέξει σαν main ή not main. Η εφαρμογή κάνει αυτόματα τους ελέγχους ώστε να μην μπορεί ο χρήστης να επιλέξει πάνω από ένα path σαν main, για κάθε είδος media. Όταν επιλέξει κάποιον σαν main, τότε οι υπόλοιποι θα γίνουν αυτόματα not main.

Posted in Development News | Leave a comment

Parrot Tunes: Διαφορετική υλοποίηση του full screen ώστε να παίζει σε όλους τους browsers

screen-shot-2016-12-09-at-03-02-31

Ένα από τα προβλήματα που είχε η εφαρμογή ήταν η συμβατότητα με όλους τους browsers, με αποτέλεσμα να παίζει ουσιαστικά σωστά μόνο σε chrome.

Πλέον υπάρχει διαφορετική υλοποίηση του συστήματος και γίνεται full screen μέσα στο παράθυρο του browser. Για να πάει τελείως full screen πρέπει να βάλει ο χρήστης και τον browser σε full screen. 

Σε mobile (π.χ. android που έχει δοκιμαστεί) για να πάει τελείως σε full screen πρέπει ο χρήστης να εξάγει την σελίδα σαν εικονίδιο στην home screen.

Με αυτή την υλοποίηση, αν και χρειάζεται μια επιπλέον κίνηση από τον χρήστη, μπορεί να φαίνεται κανονικά το overlay με τα στοιχεία του κάθε τραγουδιού σε όλους τους browsers, αλλά και να παίζουν τα keyboard shortcuts που παίζανε μόνο σε chrome.

Οπότε το Parrot Tunes παίζει θεωρητικά παντού πλέον (όπου έχει δοκιμαστεί ακόμη τουλάχιστον) και τα προβλήματα συμβατότητας είναι μόνο διάφορα μικρά εμφανισιακά προβλήματα που μπορούν να λυθούν στην πορεία.

Posted in Development News | Leave a comment

Parrot Tunes: Απλοποιημένες οδηγίες χρήσης εμφανίζονται σε συγκεκριμένα σημεία πάνω στην εφαρμογή

screen-shot-2016-12-03-at-01-28-15

Επειδή το κείμενο με τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης μπορεί να τρομάζει, γίνεται προσπάθεια να απλοποιηθεί το σύστημα. Έτσι, τώρα σπάνε κομμάτια των οδηγιών και εμφανίζονται μόνο στα συγκεκριμένα σημεία, πάνω στην εφαρμογή, όπου χρειάζονται. Πατώντας το εικονίδιο του ερωτηματικού, σε διάφορα σημεία της εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί να δει οδηγίες για συγκεκριμένες λειτουργίες.

Μέχρι τώρα έχουν περαστεί αρκετά κείμενα οδηγιών, αλλά όχι όλα ακόμη. Θα ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες μέρες.

Το σύστημα αυτό θα βοηθήσει περισσότερο και στην μετάφραση, αφού πλέον όλα τα κείμενα (περιβάλλον και οδηγίες) θα βρίσκονται σε ένα μόνο αρχείο xml, το οποίο θα παίρνει οποιοσδήποτε και θα το μεταφράζει στην γλώσσα του.

Posted in Development News | Leave a comment

Parrot Tunes: Προστέθηκαν manual playlists

screen-shot-2016-12-01-at-19-54-31

Ο χρήστης πλέον μπορεί να δημιουργεί manual playlists και να προσθέτει μέσα όσα τραγούδια θέλει. Φυσικά μπορεί και να διαγράφει playlists και να αφαιρεί τραγούδια από μια playlist. Κάθε χρήστης έχεις τις δικές του playlists.

Περισσότερες λεπτομέρειες στις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του Parrot Tunes

Posted in Development News | Leave a comment

Parrot Tunes: Προστέθηκε δυνατότητα εξαγωγής/εισαγωγής της τρέχουσας playlist

screen-shot-2016-11-24-at-19-15-51

Προστέθηκε σήμερα η δυνατότητα να μπορεί κάποιος να εξάγει ολόκληρη την συλλογή του ή μετά από φίλτρο. Αντιγράφονται τα αρχεία μουσικής σε ειδικό φάκελο τα οποία μπορούμε να τα αντιγράψουμε σε άλλη εγκατάσταση της εφαρμογής. Επίσης δημιουργείται ένα αρχείο .json το οποίο περιέχει τα metadata της playlist, τα οποία κάνουμε εισαγωγή στην νέα εγκατάσταση.

Περισσότερες λεπτομέρειες στις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του Parrot Tunes

Posted in Development News | Leave a comment