Πλήρης μετάφραση του Parrot Tunes στα Αγγλικά

Με την βοήθεια του αναβαθμισμένου Google Translate έγινε πλέον και η πλήρης μετάφραση όλης της εφαρμογής, στα Αγγλικά. Δηλαδή τα κείμενα βοήθειας που δεν είχαν μεταφραστεί μέχρι τώρα.

Ταυτόχρονα έχουν μεταφραστεί και τα κείμενα στο site, με την περιγραφή της εφαρμογής και τις οδηγίες εγκατάστασης.

Για λάθη που θα βρεθούν μπορείτε να στείλετε mail για διόρθωση τους.

This entry was posted in Development News. Bookmark the permalink.